50plusser.nl_50plusLove.nl_50plusTV.nl_50plusComputerCursus.nl_50plusChat.nl_ Alle websites__Word gratis lid_
84.271 leden
657 Plus leden
84.271 leden
657 Plus leden
       
_


Open dag op Slot Baarland -Zeeland


05 februari 2014  t/m  06 februari 2014_
_
_
_

Dit evenement heeft 05 februari 2014  t/m  06 februari 2014 plaatsgevonden.
Hieronder vindt u nog de informatie over dit evenement.


Beschrijving


Open dag Slot Baarland op 20 mei, 2e Pinksterdag


 


Geschiedenis van het Slot:
Inleiding
De huidige bewoners van Slot Baarland stellen hun "Heerlijckheyt" regelmatig open voor het publiek; velen maken dankbaar gebruik van hun gastvrijheid die kennelijk past in de traditie van het slot.
Immers, een bron uit 1841 vermeldt, "dat de bewoners van Zuid-beveland 's zomers aangeboden kregen om een aangenamen dag op het landgoed door te brengen en aldaar het schoone der natuur te genieten".
Hier houdt de vergelijking echter op; onze kroniekschrijver vervolgt zijn verhaal aldus; "Wie met zijn bijhebbend gezelschap zich op het slot aanmeldde, verkreeg gemakkelijk den toegang tot eene der ruime zalen en kon aldaar van de vermoeijenissen van zijn zomertogje uitrusten of zich verkwikken met datgeen wat den zorgvuldige huismoeder had meegenomen".

Hoe moeten we ons het slot voorstellen waarin bezoekers zomaar mochten picknicken? En wat heeft zich op deze nu zo idyllische plaats in de loop der eeuwen afgespeeld? Wie hebben er hun leven in voor- en tegenspoed geleid?

Een stukje historie:
De "Heerlijckheyt Baerlandt" was in vroege middeleeuwen verbonden met het Bakendorp dat door de zee verzwolgen is; de stenen van de ingestorte kerk zijn gebruikt voor de zeewering.
Na 1304 ging het water hier zelden meer tekeer zodat het dorp sneller dan andere dorpen tot bloei kon komen.
Baarland, de naam betekent "open, onbegroeid land", telde twee sterke sloten. Het oudste slot, "Hellenburg", was reeds in 1606 een bouwval.
Het huis (Slot, of Hof) te Baarland is in 1840 onder de slopershamer terecht gekomen en enkele decennia geleden ten dele herrezen.
Zuid-Beveland en Walcheren vormden een regio die aangeduid werd met "Zeeland inter Scheld et Hiddeneze (=Hiddenzee)" oftewel "Zeeland Bewesterschelde". Gedurende de tiende eeuw is dit gebied - nadat een einde gekomen was aan de overheersing door de Vikingen - een soort niemandsland geweest.
In het jaar 1012 werd de Vlaamse graaf door de Duitse koning Hendrik II beleend met dit stuk Midden-Zeeland.
Lange tijd vormde de Oosterschelde de grens tussen Holland een Vlaanderen.
De Hollandse graven probeerden in het begin van ons millennium hun macht uit te breiden.
Eerst werd een tol geopend bij Vlaardingen; Dirk V en zijn Vlaamse schoonvader Robert I lijfden in 1076 ook het zuidelijk deel van Zuid-Holland in. Daarna was Zeeland aan de beurt.
Genoemde Dirk V werd door zijn schoonvader beleend met Zeeland Bewester Schelde.
Hier ligt de bron van een langdurige twist tussen Holland en Vlaanderen.
De adel van Zuid-Beveland zat dus min of meer tussen twee vuren.

In het jaar 1296 werd Floris V, die zich "Graaf van Holland en Zeeland en Heer van West-Friesland" noemde, door een aantal edelen bij Dordrecht vermoord.
En laat nu één van die edelen Hugo van Baarland zijn!
Zijn lot was wreed; hij stierf op het rad.
Zijn "Heerlijckheyt" werd geschonken aan Aleid van Henegouwen, zuster van Graaf Willem III, die met Wolfert van Borsele van Veere gehuwd was.
Wolfert had zich op zijn tijd bekeerd: van 1290 tot 1296 had hij partij voor de Vlamingen gekozen, maar hij verzoende zich in 1296 voor diens dood met Floris V die van de leenhouding af wilde.
Hij werd vertrouwenspersoon van de volgende graaf Jan I; vanwege zijn streng en niet geheel onbaatzuchtig bewind werd hij door zijn vijanden op zijn vlucht met de graaf naar Zeeland gevangen genomen en in Delft door het volk vermoord.
Nog lang zal het Slot Baarland met het beroemde geslacht der Van Borsele's verbonden blijven.
In 1299 sterft het Hollandse Huis met de dood van Jan I uit. Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen, erft het graafschap Holland; hij ontgint veel land en brengt de steden tot bloei.

Van Henegouwen naar Beieren:
Na het Henegouwse Huis komt het Beierse Huis aan de macht.
Door onderlinge verdeeldheid van de adel ontstonden na 1345 de bekende Hoekse en Kabeljauwse twisten. Jacoba van Beieren, steunend op de Hoeksen, moest zich zien te handhaven tegen de zich opdringende macht van de Bourgondiërs die de Kabeljauwse partij steunden.


 


In 1428 moest ze afstand doen ten gunste van Filips van Bourgondië. De Van Borsele's blijven een belangrijke rol spelen op het politieke toneel: Wolfert VI van Borsele, graaf van Grandprè en Bouchain is gedurende een aantal jaren stadhouder van Holland en Zeeland namens Maria van Bourgondië.
We weten dat hij in 1480 eigenaar is van Slot Baarland!
In 1498 schenkt hij het slot aan zijn dochter Maria ter gelegenheid van haar huwelijk met Maarten van Polhain.
Daarna zijn we het spoor even bijster.
Zou Jonkheer Jacob Smit van Baarland, een beroemd staatsman, er gewoond hebben?
Waarschijnlijk wel: zijn portret heeft er tot de sloop in 1841 een schoorsteen in één der zalen gesierd en zijn eega was de dochter van Anna van Borselen, dochter van Wolfert VI.

Eind zestiende eeuw wordt het slot bewoond door Vrouwe Jacqueline van Baarland, gehuwd met Jonkheer Rombout van Wachtendonk die voorkomt als "Heer van Baarland". Nederlanders en Spanjaarden zijn dan inmiddels begonnen met hun lange Tachtigjarige oorlog.
Op Beveland proberen de Geuzen na de val van Den Brielle in 1672 dorpen en steden te protestantiseren; ze ontmoeten daarbij vrij veel verzet.
In de zeventiende eeuw is Jonkheer Jacob van Baarland nog een tijdje slotheer geweest; hij is in Brabant gaan wonen, waarschijnlijk vanwege zijn geloofsbelijdenis en omdat zijn dochter Magdalena van Wissenkerke en Gravin van Rupelmonde aldaar woonde.
Daarna is het slot in handen gekomen van het geslacht Van Groesbeek door een huwelijk van Graaf van Groesbeek, Heer van Hoemen, met Catharina van Baarland. Nog in 1730 blijkt het slot het zomerverblijf van een Gravin van dit geslacht te zijn.
In het midden van de achttiende eeuw koopt het geslacht der Baronnen van Tabago het slot van de Van Groesbeeks; Mr. Jan Cornelis Lampsius herstelt het erg vervallen kasteel volledig en gaat er zelf wonen.
Als volgende eigenaresse duikt op Wilhelmina Elisabeth van Kerchhem die gehuwd is met Mr. Hendrik van der Helm.
Daarna komt het kasteel in bezit van Hermannus van Bol'es.
We leven dan in de tijd dat Zeeland, samen met een deel van Vlaanderen het "Departement de L'Escaut" vormend, te maken krijgt met Franse soldaten, ambtenaren en douaniers.
In 1841 laten de eigenaren van dat moment, Cornelis Adrianus Bol'es uit Schiedam en Mr. Jacobus de Backer uit Rotterdam het slot, dat alle tekenen vertoont van onderlinge twisten en oorlogen, slopen.

Het Slot:
Hoe zag het slot er uit vlak voordat de slopers het met de grond gelijk maakten? Hoe moeten we ons het kasteel voorstellen waarin wandelaars hun meegenomen waren mochten consumeren?
Het was niet meer het imposante bouwwerk dat u op de prent van Smallegange afgebieeld ziet.
Halverwege de achttiende eeuw was het gebouw al zo vervallen dat, zoals eerder vermeld, een facelift noodzakelijk was.
En rond 1840 zal het er ook wel niet als een beauty uitgezien hebben, anders zou het wel langer gezelschapsdame van de robuuste Baarlandse kerk gebleven zijn.
Rond 1960 is een gedeelte van het slot herrezen.
Op de plaats van het hoofdgebouw is de binnentuin met buxushagen en gazon aangelegd.


 


De Tuinen van Slot Baarland:
De historische buiten- en binnentuinen worden opengesteld
Ieder jaar op 2e pinksterdag

U ziet een pracht aan bloemen en planten
omlijst door geschoren
taxus- en buxusbollen en heggen

Bij de slotbrug hangen de rozen volop over de muren
en veel waterlelies drijven in de gracht


Open dagen:
Slot Baarland
Slotstraat 7
4435 AM, Baarland, Zeeland

Website: www.slotbaarland.nl

Open dagen informatie, zie website:  www.kastelen.nl


Openingstijden:
Tweede Pinksterdag 20 mei a.s: 10.00 tot 17.00

Activiteiten op 20 mei:
3Troubadours (Friends of Folk) spelen oude volks muziek....
De Zeeuwse Sterrenwacht  Fhilippus Lansbergen komen met grote kijkers en telescopen want ruim 400 jaar geleden zijn die uitgevonden door Lipperhey deze uit vinder is er zelf bij.

Voor de Kinderen varen in de gracht met Napoliaanse soldaten. Ook is er een echte Hofnar. Vermaak voor groot en klein. Verkoop van antiek en curiosa, hoeden en streekproducten. Er zijn vele jonkvrouwen en soldaten,spinsters en weefsters. De torens en het beneden huis,zijn te bezichtigen....Er is volop koffie en thee frisdrank en broodjes.

Entree op 20 mei: Gratis

Informatie overzicht

EvenementOpen dag op Slot Baarland -Zeeland
LocatieSlot Baarland, Slotstraat 7, 4435 AM Baarland, Zeeland
Datum05 februari 2014  t/m  06 februari 2014
KortingNee
PrijsGratis


 


Ga je mee?
_
Wilt u hier met andere mensen naartoe? Organiseer een uitstapje in 'Ga je mee?' en kijk wie zich bij u aanmeldt om mee te gaan. Onder het bericht worden alle aangemelde leden in een overzicht geplaatst, er kan worden gediscussieerd en alle deelnemers kunnen foto's in een gezamenlijk fotoboek plaatsen. Klik hier om een uitstapje toe te voegen.Reacties van leden

Je reactie
Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.
_
Naam_Wachtwoord_


Er zijn nog geen reacties gegeven.


_
Inloggen
_
Gebruikersnaam    
_
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?             

Adverteren op 50plusEvenementen.nl
Adverteren op 50plusser.nl
_
Domeinen van 50plusEvenementen.nl
Domeinen van 50plusser.nl
_
Sitemap
_
Contact
info@vijftigplusser.nl

2008-2021 50plusevenementen.nl
50plusser.nl