50plusser.nl_50plusLove.nl_50plusTV.nl_50plusComputerCursus.nl_50plusChat.nl_ Alle websites__Word gratis lid_
84.273 leden
657 Plus leden
84.273 leden
657 Plus leden
       
_


Bietentocht Zeeland 2013


21 oktober 2013  t/m  24 oktober 2013_
_
_
_

Dit evenement heeft 21 oktober 2013  t/m  24 oktober 2013 plaatsgevonden.
Hieronder vindt u nog de informatie over dit evenement.


Beschrijving

Bietentocht 2013 van 21 tot en met 24 oktober:
De Bietentocht is een vierdaagse tocht die elk najaar gevaren wordt door platbodems met een symbolische hoeveelheid suikerbieten aan boord.
Dit evenement is in het leven geroepen om de geschiedenis van het vervoer van vracht onder zeil over de Zeeuwse wateren weer een gezicht te geven.


De Suikerbiet:
De suikerbiet of beetwortel is een wortelgewas dat wordt geteeld voor de winning van suiker.
De plant is een kweekproduct binnen de biet (Beta vulgaris subsp. vulgaris). Er zijn tal van rassen, die verenigd worden in de cultivargroep Altissima.
In het verleden is de suikerbiet wel beschreven als variëteit (Beta vulgaris var. altissima).
De suikerbiet is in Nederland een belangrijke bron van suiker.
De suikerbiet is niet eetbaar, daar is de biet veel te hard voor. Om de suiker uit de suikerbieten te winnen vindt een complex productieproces plaats waarbij de bieten worden gesneden en gekookt en het sap wordt gecentrifugeerd.
Tijdens het proces komen verschillende bijproducten vrij die echter niet worden weggegooid maar in andere producten worden verwerkt.
 De plant wordt tot 80 centimeter hoog, de bloemen zijn geplaatst op een steel en zijn klein, ze hebben geen opvallende kleuren.
Van de suikerbiet wordt wel beweerd dat de plant meer CO2 zou wegvangen dan andere gewassen, maar deze bewering klopt niet.

Geschiedenis Bietentocht:
Sinds 1999 wordt in Zeeland de Bietentocht gevaren.
Het idee achter deze tocht is het visueel en beleefbaar in stand houden van een stukje geschiedenis.
De traditionele platbodems varen met symbolische hoeveelheden bieten die elke morgen gebracht worden met dank aan de Suikerunie en aan boord genomen worden in een rieten mand.
In het staande wand (de stalen kabels die de mast op zijn plek houden) zal elk deelnemend schip een houten suikerbiet voeren, de meeste schepen hebben al een hele rij omdat ze vaker hebben meegedaan.
Als er een gouden tussen hangt is het schip ooit winnaar geweest.
 
Niet gesubsidieerd:
De bietentocht is niet gesubsidieerd en kan alleen bestaan doordat lokale en regionale berdijven zich willen inzetten voor het behoud van dit evenement.
De Suiker Unie is al dertien jaar hoofdsponsor van de Bietentocht.


Traject:
In de eerste jaren werd er in drie dagen een traject afgelegd van St. Annaland naar Goes en Bruinisse de bieten werden gelost in Steenbergen.
 
In Steenbergen staat de suikerfabriek van de Suikerunie dus was dit een mooi symbolisch eind van de tocht.
 
Vanwege veranderingen binnen de jachthaven en de gemeente in Steenbergen is het echter zeer moeilijk geworden daar met gemiddeld 20 platbodems binnen te liggen en is de tocht aangepast naar St. Annaland, Goes, Zierikzee, Bruinisse met als eindbestemming Willemstad.
 
Ooit in de beginjaren heeft het een keer zo hard gewaaid dat de tocht is gevaren op de Grevelingen.

Winnaar:
In eerste instantie was het schip dat het snelste voer de winnaar,echter zijn er dan altijd een aantal schepen die kans maken op de overwinning en een aantal niet.
Dit heeft alles te maken met de bouw, vorm en mogelijkheden van de schepen. Om wat meer spanning en plezier voor iedereen te krijgen zijn de spelregels in de loop van de jaren aangepast.
 
Traditie de moeite van het bekijken waard:
Tijdens de tocht is het de uitdaging zo traditioneel mogelijk te varen.
Dit betekent zo min mogelijk op de motor varen, geen elektrische lieren te gebruiken etc.
Er wordt aangemoedigd zoveel mogelijk oude technieken te gebruiken, hiervoor krijg je extra punten terwijl bijvoorbeeld op de motor varen strafpunten oplevert.
Als de wind in het kanaal van Goes op de kop staat en er niet gezeild kan worden wordt er door de bemanning zoveel mogelijk gejaagd (het schip voort trekken), al dan niet met behulp van paarden of oude tractortjes.

Ook het afmeren van de schepen gebeurt waar mogelijk, men moet natuurlijk wel redelijkerwijs kijken naar de veiligheid, op de oude manier.
Afremmen met putsen (emmer aan een touw) en op de hand verhalen (veranderen van plaats) leveren leuke taferelen op voor de toeschouwers. Wegvaren zonder motor op zeil is een echte kunst, zeker in een volle haven met alle andere schippers die vol interesse en kritisch staan te kijken!
 
Ook worden punten gegeven voor traditionele ludieke akties en bemanning in traditionele kledij.
Hoewel dit laatste niet verplicht is, is het wel de wens van de organisatie dat de schippers hier zoveel mogelijk naar streven.
Er zijn echter geen verplichtingen en verschijnen er regelmatig zeer kleurrijke lieden aan de start die de tocht als hippie, tovenaar of gallier volbrengen.

Degene die de meeste punten heeft verdiend is de winnaar van dat jaar en ontvangt de wisselbel, waarin de naam van zijn of haar schip en het jaartal van de overwinning gegraveerd zal worden.

Logboek:
Daarnaast is het de bedoeling dat de schepen een logboek inleveren wat beoordeeld wordt naar uitvoering en originaliteit, hiervoor is een wisselbeker.
Tot en met 2009 was de finisch altijd in Bruinisse waar de keurmeester van de Suikerunie elk jaar op ons te wachtte voor de bietenkeuring.
Elk schip wordt gevraagd iets met de suikerbiet te doen en deze in te leveren. 
De keurmeester beoordeelt alle bieten creaties en hiervoor stelt de suikerunie elk jaar een prijs ter beschikking.
Daarna wordt er een borrel gedronken die zeilmakerij Vrijheid Nautic voor ons koud zet.
 
Afsluiting:
Als afsluiting eten alle deelnemers samen een maaltijd die gesponsord wordt door de Suikerunie en dan vindt ook de bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking plaats.
Vervolgens vertrekken de schepen de volgende ochtend weer naar hun thuishaven.
 
Geschiedenis Beurtvaart:
Zeeland is tot ver in de twintigste eeuw voor het vervoer van goederen, zowel tussen de eilanden onderling als van- en naar de eilanden, nagenoeg volledig afhankelijk geweest van de Beurtvaart en Particuliere vaart.
Immers de eerste wegverbindingen via bruggen en dammen, naar en tussen de verschillende Zeeuwse eilanden, zijn  pas aan begin van de twintigste eeuw aangelegd, samen met de spoorlijn naar Vlissingen, waarna  vanaf de zestiger jaren, samen met de Deltawerken, de overige weg en brugverbindingen tot stand zijn gekomen.
De belangrijkste  Beurtvaart verbindingen aan het eind van de negentiende eeuw en aan het begin van de twintigste eeuw waren die vanuit verschillende Zeeuwse plaatsen op Dordrecht en Rotterdam.
Voor dit doel was in nagenoeg elk aan vaarwater gelegen Zeeuws plaatsje wel een haven te vinden, hoe klein ook, waar een beurtschip kon afmeren.
Op deze wijze beschikte Zeeland over een uiterst fijnmazig netwerk van transportmogelijkheden over water.
Helaas zijn veel van deze haventjes door de na de watersnood van 1953 noodzakelijke dijkverhogingen verdwenen.
 
Ondanks dat zijn op veel plaatsen nog restanten van de haventjes te vinden. Echter waar de haventjes nog bestaan zijn ze meestal nagenoeg onherkenbaar doordat ze in slechte staat verkeren en niet meer toegankelijk zijn of  zijn omgevormd tot jachthaven.
 
De Beurtvaart op Zeeland was een bedrijfstak apart.
Lang niet elke binnenvaartschipper durfde het aan de Zeeuwse wateren te bevaren met hun steile banken en sterke stromingen en getijen en kleine haventjes waar moeilijk, zeker onder zeil, in te manoeuvreren viel.
Het gebeurde dan ook niet zelden dat overnacht moest worden voor anker op een groot onbeschermd vaarwater omdat een gunstig tij afgewacht moest worden om een haven binnen te lopen.
Het gevolg was dat de vaart op Zeeland in handen was van een beperkt aantal vooral Zeeuwse schipper families die de wateren goed kenden.
 
Over de Zeeuwse Beurtvaart is niet veel geschreven en veel van de  herinneringen hieraan en kennis hiervan is al verloren gegaan.
Een aardige informatiebron over de Zeeuwse beurtvaart zijn de verhalen van betrokkenen zoals opgetekend door Andries Koppejan in de boekjes Sturen en Turen en De Blikken Motor. Deze boekjes gaan dan met name over de gemotoriseerde Beurtvaart in het begin van de twintigste eeuw.

Aan deze gemotoriseerde Beurtvaart ging de Beurtvaart onder zeil vooraf.
Van dit laatste is nog veel minder bekend omdat de schippers, die nog onder zeil beroepsmatig de Zeeuwse wateren bevoeren reeds lang niet meer leven.
De enige nog overgebleven informatie bronnen die ons nog resten zijn de in bescheiden mate aanwezige aantekeningen in archieven en wat hierover uit de overlevering in de families nog bekend is.
 
Bietentransport:
Op de Zeeuwse eilanden word van oudsher een belangrijk deel van de nationale suikerbietenoogst verbouwd.
Het bietentransport, in de Bietencampagne in het najaar, was in de tijd van de Beurtvaart een belangrijke activiteit voor de Zeeuwse schippers.
In korte tijd diende er een enorme hoeveelheid suikerbieten van het land naar de suikerfabriek getransporteerd te worden.
In Zeeland sloegen de  lokale boeren hun bieten op in de beurthavens waar schepen bieten konden laden die vervolgens naar de dichtstbijzijnde suiker fabriek, veelal in Steenbergen, of Puttershoek werden vervoerd.
Meestal werden de bieten vervoerd door particuiere schippers of schepen in dienst van de suikerfabriek, maar soms pakte ook een beurtvaarder een lading bieten mee.
Met deelname aan de bietencampagne kon menig schipper een slecht jaar goed afronden.

Voor meer informatie: www.bietentocht.nl


Informatie overzicht

EvenementBietentocht Zeeland 2013
LocatieProvincie Zeeland
Datum21 oktober 2013  t/m  24 oktober 2013
KortingNee
PrijsGratis


 


Ga je mee?
_
Wilt u hier met andere mensen naartoe? Organiseer een uitstapje in 'Ga je mee?' en kijk wie zich bij u aanmeldt om mee te gaan. Onder het bericht worden alle aangemelde leden in een overzicht geplaatst, er kan worden gediscussieerd en alle deelnemers kunnen foto's in een gezamenlijk fotoboek plaatsen. Klik hier om een uitstapje toe te voegen.Reacties van leden

Je reactie
Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.
_
Naam_Wachtwoord_


Er zijn nog geen reacties gegeven.


_
Inloggen
_
Gebruikersnaam    
_
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?             

Adverteren op 50plusEvenementen.nl
Adverteren op 50plusser.nl
_
Domeinen van 50plusEvenementen.nl
Domeinen van 50plusser.nl
_
Sitemap
_
Contact
info@vijftigplusser.nl

2008-2021 50plusevenementen.nl
50plusser.nl