50plusser.nl_50plusLove.nl_50plusTV.nl_50plusComputerCursus.nl_50plusChat.nl_ Alle websites__Word gratis lid_
84.276 leden
657 Plus leden
84.276 leden
657 Plus leden
       
_


Tentoonstelling 2013 in Museumboerderij West Frisia


15 juni 2013  t/m  15 september 2013_
_
_
_

Dit evenement heeft 15 juni 2013  t/m  15 september 2013 plaatsgevonden.
Hieronder vindt u nog de informatie over dit evenement.


Beschrijving

In Museumboerderij West Frisia in Hoogwoud Noord Holland wordt een tentoonstelling gehouden over geschenken die ooit door Douwe Egberts (DE) werden gegeven.

Tentoonstelling 2013 Douwe Egberts
Koppiestoid in het Vierkant.
Een gezellige start van uw bezoek aan de Museumboerderij begint in het Vierkant. Daar kunt u de nieuwe expositie bewonderen die in het teken staat van koppiestoid.
U kunt kennismaken met de vele geschenken en voorwerpen die Douwe Egberts in de loop van vele jaren heeft uitgegeven. Deze geschenken zijn al sinds 1924 op waardepunten verkrijgbaar. Het spaarsysteem is het oudste nog actieve spaarsysteem en ingeburgerd in praktisch elk Nederlands huishouden.
Er zijn veel enthousiaste verzamelaars, Willem Groot uit Hoogwoud is er daar één van.
Uit zijn omvangrijke collectie worden de mooiste voorwerpen getoond. Kinderserviesjes, kinderboeken, koffie- en theeserviezen en allerlei aanverwante artikelen passeren de revue, zoals geëmailleerde reclameborden en grote winkelblikken.
Kortom: te veel om op te noemen.
Bij de aanblik van de tentoonstelling zal bij u als bezoeker een gevoel van nostalgie opkomen.
En dat gevoel is kenmerkend voor uw verdere rondgang door de museumboerderij.

Nu wat informatie over de Museumboerderij zelf

De Museumboerderij West-Frisia is door toedoen van de laatste bewoner, Adriaan Donker (1916-1984) tot museum geworden. Rond 1905 kochten zijn grootouders de boerderij. Zijn vader, Cornelis Donker (1888-1964), erfde deze en zette het veebedrijf voort. Cornelis Donker trouwde in 1915 met Maartje Gutker (1890-1956).
Tot verdriet van beiden, kregen zij slechts één kind, een zoon.
Na de dood van zijn vader in 1964 bleek Adriaan weinig gevoel te hebben voor het beheren van een boerenbedrijf. Uiteindelijk verkocht hij het bij de boerderij horende land en het vee.
Adriaan werd door zijn dorpsgenoten als een zonderling beschouwd: hij viel op door zijn afwijkende manier van doen, zijn kleding en zijn als museum ingerichte woning.
Het museum is gelegen op een mooi onderhouden sfeervol boerenerf. De hoogstamboomgaard staat vol oude fruitrassen en het kleine weiland is in zijn oude vorm behouden.

De Zomerstal
De stalruimte van deze boerderij bestaat uit twee, haaks op elkaar staande delen; de korte en de lange regel.
De stalruimte is rond de hooiberg gegroepeerd; vanuit een deur kon het hooi voor de koeien uit de hooiberg worden gehaald.
In de korte regel stalde de boer de stier en het jongvee, in de lange regel de koeien. De koeien stonden twee-aan-twee in één stal, met koeschotten als afscheiding.
Oorspronkelijk waren in de korte regel aan de wand die aan de hooiberg grenst, de bedsteden van de knechten en meiden met ertussen een stookplaats. In de jaren vijfitg zijn ze weggebroken en is de stalruimte in de korte regel verdubbeld.
De stal is ingericht als zomerstal, een oud Noord-Hollands gebruik dat op de boerderijen in Westfriesland tot in deze tijd is blijven voortleven.
Op de zomerstal ziet u onder andere voorwerpen die werden gebruikt voor de verwerking van de melk tot boter en kaas, alsmede boerengereedschap.
Hier staan ook de arresleden die werden gebruikt bij sneeuw en ijzel. Het tuig waarmee het paard werd getooid hangt hierbij.

De Stolp
De boerderij Westfrisia uit 1857 is een goed voorbeeld van een veeboerderij zoals die ontwikkeld is in het Noordhollandse polderlandschap boven het IJ.
De polders bleken vooral geschikt als grasland.
De functies van het bedrijf hebben de vorm van het monumentale bouwwerk bepaald: aan twee zijden stallen voor het vee, de dars (onder andere wagenberging) en de woning zijn rondom de hooiberg geplaatst.
Het enorme dak steunt uitsluitend op vier stijlen, die tezamen het zogenaamde vierkant vormen.
Oorspronkelijk bevond zich hier de berging voor het hooi, dat in de zomer tot in de nok van het dak werd opgetast.
Eind jaren zestig is het vierkant in deze boerderij verbouwd tot jeugdhonk. Tegelijkertijd is de ruimte overzolderd, zodat de groepen schoolkinderen en jongeren die de boerderij bezochten, op matrassen op zolder konden blijven slapen.
De donkerbruine betimmering in deze ruimte is niet origineel maar is in de jaren zestig door Adriaan Donker angebracht.
Het vierkant loopt uit in een kleine expositieruimte met in vitrines archeologische vondsten uit Hoogwoud en omgeving.
Deze ruimte is nu in gebruik als tentoonstellingsruimte met vitrines, waar voorwerpen uit de collectie worden getoond. Aan de muren hangen merklappen.


De Dars
De 'dars' of 'dors' heeft haar naam te danken aan het feit dat in vroeger tijden in deze ruimte het graan werd gedorst.
Elke Noord-Hollandse stolp heeft een dars. Toch is in de dars van deze boerderij waarschijnlijk nooit werkelijk graan gedorst, aangezien men geen tarwe verbouwde maar uitsluitend vee hield.
Typerend voor de dars zijn de grote houten deuren. Deze zijn zo fors omdat de boer via de dars het hooi naar de hooiberg bracht.
Om de deuren extra hoog te kunnen maken liet men de achtergevel inspringen.
Om in de zomer de hoog met hooi opgeladen wagens binnen te rijden, deed men de darsdeuren helemaal open. Vanaf de wagens 'pikte' men met hooivorken het hooi de berg op.
Vroeger was de dars van deze boerderij een stuk groter. Aan de achterzijde van deze ruimte waren oorspronkelijk de paardenstallen.
Er was ruimte voor drie paarden. De paardenstallen zijn door Adriaan Donker afgebroken voor een uitbreiding van het vierkant, de expositieruimte. De oude haverkist is nog wel aanwezig.
Op de 'dars' is een aantal boerenwagens uit de 19de eeuw te zien.
Deze wagens werden gebruikt bij het binnenhalen van de oogst en bij feestelijke gebeurtenissen. Ze hebben rijk versierd achterschot met spreuk.
In de winter werden de wagens en ander gerei opgeslagen in de dars.
De boer vervoerde met zijn wagens zowel vee, hooi, als soms personen. Voor feestelijke gelegenheden versierde de boerin de wagen en zette men houten bankjes in de wagen om met het hele gezin uit rijden te gaan.
De hooiwagens werden gestuurd met de dissel, die voorop de kar zit. Ze hadden geen rem maar moesten door de paarden worden tegengehouden.
De koetsier remde door te 'voeten': met gestrekt been hield hij zijn voeten tegen de kont van het paard en tegelijkertijd trok hij aan de teugels van het paard.
In Westfriesland versierde men de achterzijde van de houten wagens met houtsnijwerk en men beschilderde deze met spreuken. De status en rijkdom van de boer werd onder meer aan de uitvoering en de tooi van zijn paarden afgemeten.

Het Interieur
In de voorkamer (gastenkamer of mooie kamer) vindt men een open haard en bedsteden en verder veel gebruiksvoorwerpen uit de 19de en 20e eeuw.
We zien hier Westfriese kleding en hoofddracht, maar ook Chinees porselein en kinderspeelgoed uit die tijd.
Met name in de aangrenzende woonkamer krijgt U een indruk van de vroegere leefwijze in een goed florerende boerderij.
In vroegere tijden was dit vertrek in de winter het woonvertrek.
In de barre wintermaanden was dit de warmste kamer in de boerderij: met de haard, grenzend aan de hooiberg en met een houten spouwwand voor de buitenmuur.
Hier bereidde de boerin een deel van het eten en in de schoorsteen rookte ze de hammen en de worsten.
In de twee bedsteden sliepen de boer, boerin en hun kinderen.
Naast de buitenmuur is nog een originele bedstede. Omdat men half zittend sliep, zijn ze veel korter dan onze bedden nu.
Op de beddeplank in de bedstee stonden het geldkistje en de po. Achterin de bedstee is een houten krib, waarin de baby kon slapen.
Vaak waren de matrassen en de kussens waar de boer en boerin op sliepen, gevuld met veren.
Een veren matras was erg duur in de vorige eeuw: ongeveer honderd gulden. Een paard was goedkoper (tachtig gulden).
De meiden en de knechten sliepen in hun bedsteden heel wat minder zacht: namelijk op matrassen, gevuld met stro of het kaf van de haver.
Direct naast de haard zijn houten kasten waarin levensmiddelen werden bewaard.

De Kapel
Op het terrein, aan de zijkant van de boerderij, staat een wat zonderling gebouwtje met een rieten dak. Het is een door Adriaan Donker gebouwde Mariakapel, ter nagedachtenis aan Rooms Koning Willem II, graaf van Holland, die in 1256 door een legertje Westfriezen bij Hoogwoud werd verslagen.
In 1256 ondernam Willem II een veldtocht om Westfriesland te kunnen inlijven bij zijn grondgebied. In Hoogwoud kwam hij om het leven tijdens gevechten tussen zijn leger en de Westfriezen.
Zijn lichaam heeft een tijdlang begraven gelegen onder een boerenhuis in Hoogwoud.
Uiteindelijk ondernam Floris V, graaf van Holland en Zeeland en een zoon van Willem II een veldtocht. In 1288 vertrok hij naar Westfriesland, op zoek naar vergelding en het graf van zijn vader.
Hij overwon de Westfriezen en liet de stoffelijke resten van zijn vader naar Middelburg overbrengen. In Hoogwoud heeft Floris V volgens de overlevering op de plek waar zijn vader was begraven, een kapel laten oprichten. Floris liet daartoe de bestaande boerderij afbreken.
Volgens de legende wijdde hij de kapel aan Maria.
De kapel is lang geleden afgebroken. Er zijn geen afbeeldingen van bekend, noch weet men waar deze zich bevond.
De legende van Willem II en Floris V intrigeerde Adriaan Donker zodanig, dat hij in 1970 ter nagedachtenis aan deze geschiedenis opnieuw een kapel liet bouwen. Naar zijn idee had de oude kapel ooit aan de Koningspade gestaan en daarom vond hij het passend een nieuwe op zijn grondgebied te laten verrijzen.

Openingstijden

De openingstijden zijn: half juni t/m half september, dinsdag t/m zondag 13.00 – 16.30 uur.
In de rest van het jaar: groepen na telefonische afspraak (0226-351431)

Prijzen
De prijzen voor een bezoek aan het museum is € 3,00
Kinderen in gezinsverband tot 12 jaar hebben gratis toegang
Bij de vermelde toegangsprijzen is een rondleiding inbegrepen. Deze duurt ongeveer anderhalf uur.

Adres:

De Museumboerderij West-Frisia, Koningspade 31 te Hoogwoud.

Contact:
Adriaan Donker Stichting
Nelleke en Gerard Alders (beheerdersechtpaar)
Koningspade 31 ,1718 MP Hoogwoud, Noord Holland
Telefoon: 0226 - 351431

Meer informatie: www.museumboerderijwestfrisia.nl

Informatie overzicht

EvenementTentoonstelling 2013 in Museumboerderij West Frisia
LocatieMuseumboerderij West Frisia, Koningspade 31, 1718 MP Hoogwoud
Datum15 juni 2013  t/m  15 september 2013
KortingNee
Prijs€ 3,00 p.p.


 


Ga je mee?
_
Wilt u hier met andere mensen naartoe? Organiseer een uitstapje in 'Ga je mee?' en kijk wie zich bij u aanmeldt om mee te gaan. Onder het bericht worden alle aangemelde leden in een overzicht geplaatst, er kan worden gediscussieerd en alle deelnemers kunnen foto's in een gezamenlijk fotoboek plaatsen. Klik hier om een uitstapje toe te voegen.Reacties van leden

Je reactie
Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.
_
Naam_Wachtwoord_


Er zijn nog geen reacties gegeven.


_
Inloggen
_
Gebruikersnaam    
_
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?             

Adverteren op 50plusEvenementen.nl
Adverteren op 50plusser.nl
_
Domeinen van 50plusEvenementen.nl
Domeinen van 50plusser.nl
_
Sitemap
_
Contact
info@vijftigplusser.nl

2008-2021 50plusevenementen.nl
50plusser.nl